top of page
Recycled Paper

נירה ואלון צדוק הם ממפוני סיני. הם התיישבו בקסיימה שבסיני במטרה להקים ישוב חדש בעין קודיראת (קדש ברנע המקראית). בשנת 1981 לאחר הפינוי הקימו בפתחת ניצנה יחד עם חבריהם מהמושבוץ  את הישוב הראשון קדש ברנע (ניצני סיני ). ישוב חלוצי על אדמת הנגב. במשך שנים חיפשו מה לגדל באדמות המדבר וגידלו  עגבניות , מלונים, בצל, תפו"א  ועוד גידולים שונים.

ביום ההולדת ה-40 אלון יצא בעידודה של נירה, לקורס יננות  ונדלק. משם המשיך ללמודים בקורסים שונים לייצור יין בשורק ובפקולטה לחקלאות ברחובות , נטע כרם והתחיל ליצור יין משלו.

הם הראשונים  שנטעו כרמי יין בנגב . הנטיעה הראשונה הייתה בשנת 1997 והיין הראשון ביקב המתפתח נוצר בשנת 2000. כיום, לאחר שנים של ניסיון ולימוד עצמי של גידול ענבים וייצור יין הם פועלים כיקב המייצר את יינותיו רק מענבים הגדלים ברמת הנגב ובהר הנגב.


היקב הקטן שהחל כתחביב ונקרא: "יקב קדש ברנע" הסב את שמו ל"יקב רמת נגב" ומייצר כיום  כ-200 אלף בקבוקים בשנה. כל בני המשפחה עובדים בו. הבן בכור יוגב שלמד את מדעי היין בפירנצה שבאיטליה ארבע שנים יחד עם רעייתו, עדן הוא כיום היינן ביקב והבן גלעד הצעיר עם מיכל, רעייתו הוא מנהל השיווק וההפצה.

כרמים

ביקב דבקים בעשייה האקולוגית. הענבים גדלים ללא  צורך בריסוס של חומרי הדברה וזאת בזכות המיקום המרוחק של הכרמים המבודדים מהמזיקים שפוגעים בגפנים. הגפן מושקית במים מותפלים ואת הגזם והגפת מחזירים לאדמה, מה ששומר על הסביבה ומעשיר את האדמה באופן טבעי. כמובן שלטרואר המדברי ישנה השפעה על טעם וניחוח היין. הפרשי הטמפרטורות בין היום ללילה במדבר, גידול הגפנים באדמות חול ולס והשקיה מבוקרת  מעודדים את הגפנים רק לטוב ונותנים ליינות את האופי המיוחד רק להם.

 

יינן: עדן צדוק

יקב רמת נגב

bottom of page