top of page
יקב רזיאל 2.jpg
Recycled Paper

 

 

 

בשנת 2015 עבר יקב קסטל למשכנו החדש ביד השמונה לאחר למעלה מ- 20 שנות פעילות ברמת רזיאל.

עם התבססות היקב ביד השמונה, ניתנה לנו ההזדמנות לחזור למקורות ולברוא מחדש.

ביקב רזיאל אנו מתנסים בזנים חדשים לנו ובשיטות יינניות נוספות, ממשיכים לחפש הרמוניה, איכות ואת הניחוח המיוחד של הטרואר שלנו.

זהו חלק ממסע משפחתי רב-דורי של למידה, התנסות וחופש יצירתי.

משפחת בן זקן

יקב רזיאל - לוגו.png

יקב רזיאל

bottom of page